בלוג טוב

כשנתקעים באמצע כתיבת ספר

כתיבת ספרי ביוגרפיה כרוכה פעמים רבות בעריכת טקסטים קיימים שכבר נכתבו על ידי גיבור הספר ואו יוזם הפרויקט. למעשה, רוב עבודותיי הביוגרפיות מגיעות אלי לאחר שכבר נעשה נסיון לכתוב דבר מה והכותב "נתקע", "התעייף", "איבד כיוון" ולכן הפסיק לכתוב. כתיבה